Doba trvanlivosti

Doba trvanlivosti se uvádí dvěma základními způsoby, a to buď jako doba minimální trvanlivosti nebo jako doba spotřeby: 

Minimální trvanlivost do …

Datem minimální trvanlivosti (best before) se označují potraviny, jejichž trvanlivost je zpravidla delší než 14 dnů a které nejsou zdravotně rizikové. Údaje o délce minimální trvanlivosti přitom nemusí být doprovázeny údaji o podmínkách skladování, pokud tak nestanoví příslušná komoditní vyhláška, a uvedená doba trvanlivosti může být i zkrácená:

  • pokud má potravina trvanlivost 3 měsíce a méně, stačí uvést den a měsíc, tj. v datu minimální trvanlivosti nemusí být uveden rok.

  • pokud má potravina trvanlivost delší než 3 měsíce, ale ne více než 18 měsíců, stačí uvést pouze měsíc a rok, tj. v datu minimální trvanlivosti nemusí být uveden den.

  • Pokud má potravina trvanlivost delší než 18 měsíců, stačí uvést pouze rok, tj. v datu minimální trvanlivosti nemusí být uveden měsíc ani den.

Prodej tzv. "prošlých" potravin je pak možný za podmínek, že jsou zdravotně nezávadné a že jsou zřetelně označeny a prodávány odděleně od ostatního zboží.

Datum minimální trvanlivosti ale nemusí být podle zákona o potravinách uváděno nebo popř. zkráceno u následujcících komodit: čerstvé ovoce a čerstvá zelenina, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent s výjimkou emulzních lihovin (např. vaječný krém), vína, pekařské výrobky určené ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, cukrovinky vyrobené výhradně z přírodních sladidel nebo z cukru, žvýkačky, nebo sůl apod.

Spotřebujte do …

Datem spotřeby (use by) se označují potraviny, které snadno podléhají zkáze a které je nutno udržovat za stanovených, a to zejména teplotních podmínek. Uvedení podmínek skladování je v tomto případě nezbytnou součástí jejich označení. Potraviny takto označené (jako jsou např. jogurty, čerstvé sýry, tvarohy, cukrářské a lahůdkářské zboží, některé uzeniny, mražené zboží apod.) pak nesmí být uváděny do oběhu po dosažení data spotřeby uvedeného na obalu a je nutné je zlikvidovat, protože mohou představovat i vážné zdravotní riziko.