Náhrady

V případě, že dojde ze strany poskytovatele služby ke:

  • zpoždění s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu,
  • zneužití přenosu čísla nebo změny poskytovatele služby přístupu k internetu nebo k
  • nedodržení termínů opravy a instalace,

vzniká vám nově od 1. ledna 2022 nárok na paušální náhradu, jejíž výše se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 529/2021 Sb.

Dojde-li k přenesení čísla nebo ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení a počínaje šestým dnem prodlení pak 400 Kč.

Při zneužití přenosu čísla nebo zneužití změny poskytovatele služby přístupu k internetu činí výše paušální náhrady 600 Kč za každý započatý den, po který tento stav trvá.

A nedodrží-li poskytovatel ujednaný termín opravy a instalace, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení a počínaje šestým dnem prodlení pak také 400 Kč. To platí ale pouze tehdy, pokud poskytovateli služeb poskytnete pro provedení dané opravy nebo instalace potřebnou součinnost. 

Předpokladem pro uplatnění těchto náhrad je nejprve včasná reklamace a pak také jejich včasné uplatnění, a to ve formě žádosti, kterou musíte poskytovateli služeb doručit stjeným způsobem jako vaši reklamaci. Pro bližší podrobnosti k postupu ale raději kontaktujte vždy vašeho poskytovatele služeb, který má povinnost informace o právu na paušální náhradu včetně její výše podle výše uvedené vyhlášky uveřejnit na svých internetových stránkách jasným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem. 

Tyto informace nebo odkaz na ně by pak měly být uveřejněny vždy společně s informacemi o postupu při přenesení čísla nebo změně poskytovatele služby přístupu k internetu.