Uplatnění reklamace na Českou poštu

Nedodaná poštovní zásilka

Nedošlo k doručení doporučené zásilky?

Kdo může reklamovat? Odesílatel i adresát nebo jiná osoba jednající jejich jménem, pokud má k dispozici doklad o podání, který je nutný při reklamaci předložit.

Kde můžu reklamovat? Reklamovat lze na kterékoliv poště. Nenechte se odbýt tvrzením, že musíte reklamovat právě na té poště, kde byla zásilka podána.

Lhůty: Reklamaci je nutno uplatnit do 1 roku od podání, v případě podání do zahraničí pak do 6 měsíců ode dne podání. Česká pošta má lhůtu 15 dnů na to, aby zjistila důvody nedodání a informovala vás o výsledku reklamačního řízení.

Poškozená poštovní zásilka

Poškozenou nebo neúplnou doporučenou zásilku (balík), byste měli reklamovat ihned (u doručovatele nebo na poště, kde došlo k vyzvednutí zásilky). Pokud je zjevné (viditelné na první pohled), že zásilka je poškozena či neúplná, můžete požadovat, aby byl stav zásilky ve vaší přítomnosti prověřen. Pak se můžete rozhodnout, zda zásilku převezmete či nikoliv. V takovém případě totiž Česká pošta nemusí následnou reklamaci přijmout.

V případě, že poškození zjistíte až po převzetí zásilky (např. doma), je třeba ji reklamovat do dvou pracovních dnů na kterékoliv poště v ČR. V takovém případě je pak nutné předložit poštovní zásilku v tom stavu, v jakém byla dodána - obal je třeba ponechat v původním stavu, předložit je třeba i celý obsah.

Zaměstnanec České pošty sepíše o reklamované závadě protokol, můžete navrhovat doplnění protokolu. Protokol musí být podepsán vámi a zaměstnancem České pošty.

Dobře si rozmyslete, jestli pošlete balík jako – obyčejný, doporučený nebo cenný (pojištěný) - od toho se totiž odvíjí i náhrada škody. U obyčejného balíku pošta neodpovídá za škodu. U doporučeného balíku hradí pouze do výše 500 Kč a u cenného balíku až do výše 1.000.000 Kč.

Co dělat, když Česká pošta reklamaci neuzná?

  • Doporučujeme se nejdříve obrátit na ústředí České pošty, resp. ombudsmanku ČP.
  • Pokud ani tam neuspějete, můžete se obrátit na Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a ten vydá ve věci odborné stanovisko, které sice není závazné, ale může významně ovlivnit jednání České pošty. Na Český telekomunikační úřad se lze obrátit libovolným způsobem (písemně, elektronickou poštou, faxem, telefonicky nebo osobně). Českému telekomunikačnímu úřadu je třeba poskytnout všechny dostupné informace, případně i písemné doklady, jež se daného případu týkají.
  • Další možností namísto soudního řízení je využití alternativních způsobů řešení sporů.
  • Poslední, krajní možností pak je podání žaloby k příslušnému soudu.