Dvojí ceny služeb

Spotřebitel se může setkat se situací, kdy poskytovatel nabízí službu různým skupinám spotřebitelů za dvojí (duální) cenu. Může se jednat o diskriminaci ve vztahu k § 6 zákona na ochranu spotřebitele, nicméně vyloučit možnost duální ceny - absolutně - nelze. Tomuto jevu se věnovala kancelář veřejného ochránce práv (ombudsmana) s těmito závěry:

 • Stanovení rozdílných cen a slev pro určité skupiny spotřebitelů je s ohledem na jeho ekonomické cíle v zásadě možné a dovolené.

 • Při stanovení ceny je legitimní sledovat jako účel maximalizaci zisku.
 • Pokud je zboží nebo služba nabízena veřejnosti, nesmí cena bezdůvodně znevýhodňovat skupinu spotřebitelů ohraničenou důvodem vymezeným v antidiskriminačním zákoně.
 • Pro cenové rozlišování je nutné, aby bylo odůvodněno legitimním cílem a prostředky použité k dosažení tohoto cíle byly přiměřené a nezbytné.
 • Poskytování slev je legitimní pro příslušníky takové skupiny spotřebitelů, kteří jsou v celkovém počtu spotřebitelů nedostatečně zastoupeni.
 • Stanovení vyšší ceny nesmí směřovat k vyloučení příslušníků skupiny spotřebitelů, kteří jsou vnímáni jako nevítaní z důvodů, jež nemohou ovlivnit.
 • Cenové rozlišování založené na státní příslušnosti, pokud se jedná o občany členských států Evropské unie, je v rozporu s evropským právem.

Příklady pochybení jsou k dispozici - zde

Kompletní doporučení ombudsmana je k dispozici - zde

Kontaktní informace

Odpovědný dozorový orgán - Česká obchodní inspekce

 • Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
 • telefon: +420 296366360
 • e-mail: info@coi.cz
 • další informace viz: zde 

Kontakty na spotřebitelské organizace v ČR: