Balení a jeho obsah

Některé konání výrobců a prodejců nelze postihovat jako protizákonné, přesto ho nepovažujeme za zrovna korektní. Je třeba, aby byl spotřebitel obezřetný a všímal si řádně nabídky i např. ve vztahu k nominálnímu množství výrobku obsaženém v balení.

Podívejte se na video spot, který jsme připravili k osvětě školní mládeže - zde