Pojišťovací služby - kontakty pro pomoc

Ministerstvo financí ČR
 • Letenská 15,118 10 Praha 1
 • telefon: +420 257 042 705, +420 257 042 558
 • e-mail: podatelna@mfcr.cz
 • další informace viz: www.mfcr.cz
Česká obchodní inspekce
 • Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
 • telefon: +420 296 366 360
 • e-mail: info@coi.cz
 • další informace viz: www.coi.cz
Česká národní banka
 • Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
 • telefon: 800 160 170, 224 411 111
 • e-mail: smtpinfo@cnb.cz, podatelna@cnb.cz
 • další informace viz: www.cnb.cz
Evropská síť finančních arbitrů (FIN-NET)
 • Další informace viz: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm
Kancelář finančního arbitra
 • Legerova 69, 110 00 Praha 1
 • Tel.: + 420 257 042 094
 • E-mail: arbitr@finarbitr.cz
 • Další informace viz: www.finarbitr.cz
Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 • Tel.: 234 665 555, e-mail: posta@uoou.cz
 • www.uoou.cz
Česká asociace pojišťoven (ČAP) 
 • Budova Gemini B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
 • Tel.: + 420 222 350 150, e-mail: info@cap.cz
 • Další informace viz: www.cap.cz 

Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) 

 • nám. Winstona Churchilla 2/1800, 130 00 Praha 3
 • Tel.: 234 463 801, e-mail: acpm@acpm.cz
 • Další informace viz: www.acpm.cz

Kontakty na spotřebitelské organizace v ČR:

Viz Zde