Kapitálové investice - kontakty pro pomoc

Česká národní banka
 • Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
 • telefon: 800 160 170, 224 411 111
 • e-mail: smtpinfo@cnb.cz, podatelna@cnb.cz
 • další informace viz: www.cnb.cz
Ministerstvo financí ČR
 • Letenská 15, 118 10 Praha 1
 • telefon: +420 257 042 705, +420 257 042 558
 • e-mail: podatelna@mfcr.cz
 • další informace viz: www.mfcr.cz
Kancelář Finančního arbitra
 • Legerova 69, 110 00 Praha 1
 • Telefon: + 420 257 042 094
 • e-mail: arbitr@finarbitr.cz
 • další informace viz: www.finarbitr.cz

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF)

 • Španělská 2, 120 00 Praha 2
 • Telefon: +420 221 628 507
 • e-mail: info@usfcr.cz
 • další informace viz: www.usfcr.cz  
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ)
 • Krakovská 25, 110 00 Praha 1
 • Telefon: +420 222 515 568
 • e-mail: sekretariat@afiz.cz
 • další informace viz: www.afiz.cz
Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT)
 • Štěpánská 16, 110 00 Praha 1
 • Telefon: +420 224 919 114
 • e-mail: info@akatcr.cz
 • další informace viz: www.akatcr.cz

Kontakty na spotřebitelské organizace v ČR:

Viz. Zde

Evropská Síť pro řešení finančních sporů (Fin-Net):

Viz Zde