Drobné investice

Taky se ptáte, jak investovat rodinné úspory, aby došlo k jejich zhodnocení? Pomoci vám mohou následující podsekce:

Drobnou investicí jsou investice v řádech desetitisíců, ale i milionů. Peníze lze zhodnotit investicemi na kapitálovém trhu, prostřednictvím podílových fondů, nebo investováním do komodit (zlato, stříbro, obilí). Čeští spotřebitelé zatím úplně nepřišli na chuť těmto způsobům zhodnocování peněz a často setrvávají u nerizikových typů – ale také nevýnosných investic (vklad na spořicí účet).

K nízkorizikovým investicím patří vklad na spořicí účet, investice do státních dluhopisů nebo do dluhopisů vybraných společností. Hypoteční zástavní listy jsou typem dluhopisu, který je prodáván drobným investorům hlavně bankami, poskytujícími hypoteční úvěry a společnostmi podnikajícími v realitním trhu. I tento nástroj poskytuje poměrně vysokou záruku návratnosti.

Riziko při jakékoliv investici nelze vyloučit, ale lze jej minimalizovat; a to tak, že finanční prostředky investujeme různým způsobem (=diverzifikace portfolia). Rizikovými investicemi slibujícími vyšší výnosy je obchodování s akciemi a dluhopisy většiny společností.

Jaká rizika číhají na spotřebitele-investora?

 • Riziko produktu, do kterého spotřebitel investuje
 • Riziko změny ekonomického prostředí a změny na trhu
 • Riziko ne/spolehlivosti obchodního partnera

Při hodnotovém investování (buffettologie) musí investor vybrat takové akcie, jejíž vnitřní hodnota je (bude) vyšší než cena, kterou za ni musí zaplatit. Investor musí správně odhadnout, která akcie získá v budoucnu na hodnotě. Investor by se měl zajímat o to, kdo vede společnost, kde investuje, a dále se seznámit s jejím portfoliem. Tento typ investování je vhodný pro ty, kteří mají zájem o dlouhodobější investice kupř. v horizontu 15 let nebo delším. Investor tak není pod každodenním tlakem výkyvů, ale sleduje vývoj akcie v průměru jednou za pololetí.

K regulovanému obchodování dochází na RM burze (Česká burza cenných papírů, a.s.) = regulovaný trh s cennými papíry, kde se obchodují např.: akcie ČEZ, O2, Unipetrol, Komerční banka, Erste Group Bank apod..

Vybrané pojmy kolektivního investování:

Kolektivní investování je alternativou k investování individuálnímu. Regulované investování finančních prostředků do fondů je ve vyspělých státech považováno za atraktivní typ investování, protože fondy:

 • by měli řídit odborníci, kteří disponují nejen velkým množstvím informací, ale mají i odborné znalosti (což požaduje zákon),

 • nakupují většinou větší množství různých investičních instrumentů, čímž efektivně rozkládají (diverzifikují) riziko,

 • a dosahují oproti individuálním investorům také nižších transakčních nákladů (protože obchodují s investičními instrumenty ve velkých objemech).

Přehled základních pojmů kolektivního investování vám přinášíme - zde.

Právní předpisy a další informace:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (§ 514 a násl. a § 1841 a násl.) - zde
 • Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech - zde
 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu - zde
 • Zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech - zde
 • Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance - zde
 • Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi - zde
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - zde 

Chceme upozornit také na naše stránky ve vztahu ke službám na finančním trhu: www.infoprofinance.cz, na projekt Ambasador investorů a na činnost evropské Sítě pro řešení finančních sporů FIN-NET, která pomáhá spotřebitelům nalézt řešení přeshraničních sporů a urovnat stížnosti nejen na území EU, ale i na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku.