Vedení bankovního účtu

Bankovní tajemství

Základním prvkem ochrany spotřebitele, který má veden bankovní účet u banky, je bankovní tajemství. Je povinností banky nesdělovat bez souhlasu klienta nic a nikomu o jeho osobě, o službách, které využívá, o stavu jeho kont. Výjimky stanoví zákon o bankách. Informace o klientovi lze poskytnout soudům, finančním úřadům, orgánům činným v trestním řízení, exekutorům. Podstatou bankovního tajemství je i povinnost mlčenlivosti, kterou mají orgány provádějící dohled. Velkým průlomem do bankovního tajemství bylo zavedení bankovních registrů, v rámci těchto registrů si banky vyměňují informace o klientech o jejich platební morálce a i bonitě.

Ochrana osobních údajů

Spotřebitel poskytuje za účelem své identifikace bance své osobní údaje a je pak chráněn zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni zaměstnanci banky jsou vázání povinností mlčenlivosti. Pokud se spotřebitel domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, může dát podnět Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pojištění vkladů

Veškeré vklady včetně úroků fyzických osob (spotřebitelů) jsou pojištěny. Výše náhrady se vypočítá z celkového objemu pojištěných vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky a poskytuje se ve výši 100 % tohoto objemu, maximálně však do výše ekvivalentu 100 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky. Pobočky zahraničních bank se nemusí účastnit českého pojistného systému, ale jiného pojistného systému v rámci EU (např. mBank má vklady pojištěny u polského Bankovního garančního fondu, klient má právo na náhradu až do výše ekvivalentu 100 tisíc EUR, ale tato náhrada by byla vyplacena v polských zlotých).

Změna banky (mobilita bankovního účtu)

Každý bankovní ústav by měl bez problému zajistit převod účtu mezi bankami se všemi náležitostmi (včetně přenosu trvalých příkazů apod.) Standard České bankovní asociace, jehož garantem za spotřebitelskou obec při jeho vzniku a uplatňování bylo Sdružení českých spotřebitelů, přikládáme zde. V případě problému s mobilitou bankovního účtu se na nás neváhejte proto obrátit. 

Základní bankovní účet za přiměřenou cenu

Základní bankovní účet by měly v ČR poskytovat jak domácí banky, tak i pobočky zahraničních bank. Co to je základní bankovní účet?

  • účet, ze kterého lze vybrat hotovost
  • účet, ze kterého lze převádět platby a připisovat na něj peníze
  • účet pro občany, kteří nemají žádný bankovní účet
  • základní účet neposkytují družstevní záložny a jiné finanční instituce (pouze banky)
  • ceny za základní účet si banky volí samy
Porovnání ceny bankovních služeb

Při uzavírání smlouvy mají spotřebitelé dostávat standardizovaný dokument, v němž jsou uvedeny poplatky, které banka požaduje. Banky musí dodržovat ve svých sazebnících i jednotnou terminologii, aby se spotřebitelé mohli lépe orientovat, a spotřebitel má právo u služeb jako je vedení účtu apod. dostat i zpětně informaci o tom, kolik ho tato služba na poplatcích přesně stála.