Platební karty

Na co si dát pozor při platbách kreditní kartou

Pokud spotřebitel nestihne vrátit peněžní prostředky během bezúročného období, tak je povinen bance zaplatit vysoký úrok (v průměru 20 % z dlužné částky ročně). Kromě toho banky požadují minimální výši splátky, kterou klient musí spolu s úroky uhradit, pokud nestihne vrátit dlužnou částku během bezúročného období (v průměru 5 % z dlužné částky).

Spotřebitel by se měl důkladně seznámit se všeobecnými smluvními podmínkami, ve kterých mohou být skryty další různé druhy poplatků (např. poplatek za správu karty).

Nákupní úvěrové karty

Jsou založeny na stejném principu jako kreditní karty s tím rozdílem, že jsou vydávány nebankovními subjekty a jejich použití se omezuje pouze na obchodníky, se kterými má splátková společnost uzavřenou smlouvu.

Zneužití platební karty

Stále častěji se vyskytují případy zneužití platební karty. Ovšem ne vždy je banka povinna vrátit spotřebiteli zcizené peněžní prostředky.

V jakých případech banka neodpovídá za zneužití platební karty?
  • Při ztrátě či odcizení platební karty a odcizení částky do výše cca 4000 Kč, pokud tato částka byla vybrána ještě před tím, než došlo k nahlášení ztráty nebo odcizení platební karty.

  • Pokud spotřebitel dostatečně nezajistil ochranu bezpečnostních prvků (např.: zloděj ukradl kabelku se všemi doklady a platebními kartami, PIN k platební kartě byl uložen v telefonu nebo napsán na lístečku).

Proti zneužití platební karty se lze pojistit. V případě, že je spotřebitel pojištěn, jsou mu vyplaceny peněžní prostředky, které mu byly neoprávněně vybrány z bankovního účtu, popř. mu vznikne právo na náhradu nákladů spojených s blokací karty a vydáním nové karty.

Jak postupovat v případě ztráty nebo odcizení platební karty?

Nejdříve kontaktujte vaši banku a požádejte o blokaci karty. Oznamte tyto skutečnosti na nejbližší policejní stanici, odcizení platební karty je přečinem krádeže a přečinem neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle trestního zákoníku.