Změna dodavatele

Změny dodavatele jsou provázeny průvodními jevy, které způsobují spotřebitelům mnohé problémy. Regulační úřad i naše spotřebitelské sdružení vyzývá k obezřetnosti. Energetický regulační úřad již v minulosti vydal upozornění na neseriózní postup některých dodavatelů elektřiny, sledujte proto webové stránky ERÚ.

Pro zákazníky, kteří uvažují o změně dodavatele elektřiny, publikuje Energetický regulační úřad na svých webových stránkách kalkulátor plateb, který porovnává vybrané obchodníky podle výhodnosti cen pro zákazníka. Tento kalkulátor naleznete zde.

Změna dodavatele elektřiny a plynu

Zásady

  • Vždy si důsledně ověřit totožnost osoby, která přichází s určitou nabídkou, především s levnějšími sazbami za elektřinu nebo plyn. Pracovník distributora přichází k zákazníkovi pouze z důvodu odečtu měřidla nebo jeho výměny či kontroly. Na vyžádání se rovněž může prokázat průkazem společnosti, pro kterou úkon provádí a zákazník si může vše zkontrolovat dotazem u příslušné distribuční společnosti. K výše uvedeným úkonům potřebuje zástupce distributora pouze zpřístupnit daný elektroměr či plynoměr. Jiná součinnost zákazníka není nutná. Pokud náhodná osoba nabízí cokoliv jiného, jde téměř vždy o zástupce nějakého obchodníka – „podomního prodejce“, který může používat pro získání podpisů smlouvy nekalé obchodní praktiky.

  • Před podpisem jakýchkoliv dokumentů, včetně plné moci, je nanejvýš vhodné si vyžádat a podrobně a důkladně se seznámit s veškerými podklady, především se smluvními ustanoveními a obchodními podmínkami dodávky. V případě nejasností si vždy vyžádejte vysvětlení, nejlépe si ponechejte čas na rozmyšlenou a ověření tvrzení obchodníka. Je zbytečné podpis nové smlouvy uspěchat – jediný profit z rychlého řešení má zpravidla podomní prodejce – pro zákazníka tak mohou nastat následné problémy, převážně spojené se zbytečnou finanční ztrátou.

  • 5 kroků, jak při změně dodavatele postupovat, naleznete zde.

Na trhu neustále roste aktivita dodavatelů energie. Změna dodavatele je však svobodnou volbou každého zákazníka, kterou by si měl dobře promyslet, seznámit se s podmínkami nové nabídky a porovnat je i s dalšími, zjistit zda se mi změna vůbec vyplatí a pak se v klidu rozhodnout. Je nutno důrazně varovat zákazníky, aby v žádném případě nepodepisovali podomnímu prodejci smlouvu nebo jakoukoli listinu bez toho, aby si ji přečetli a porozuměli jejímu obsahu. Pokud se tak již stane a zákazník dodavatele elektřiny nebo plynu změnit nechce, je třeba využít práva na odstoupení od smlouvy. Toto právo však musí zákazník uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy. (Z tiskové zprávy ERÚ).

Vzory odstoupení od smlouvy dle občanského zákoníku je zde