Rizika podomního prodeje

Na základě informací získaných z podnětů a stížností zákazníků Energetický regulační úřad znovu důrazně varuje před postupy podomních prodejců elektřiny a plynu. 

Podomní prodejci nejčastěji postupují takto:

  • informují, že stávající dodavatel, se kterým má zákazník dosud uzavřenu smlouvu, končí činnost,
  • požadují předložení vyúčtování za dodávky elektřiny nebo plynu nebo se dožadují kontroly elektroměru nebo plynoměru s tím, že provádí kontrolu nastavení stávajících tarifů zákazníka a následně se podbízejí s nabídkou levnější dodávky elektřiny nebo plynu,
  • naléhají na okamžité podepsání smlouvy, argumentují časově omezenou nabídkou, nenechají zákazníkovi čas na rozmyšlení a rozhodnutí.

Mezi další nejčastější způsoby klamavého jednání podomních obchodníků patří:

  • neposkytují zákazníkovi úplnou informaci o nabídce, spotřebitel až dodatečně zjistí, že musí zaplatit aktivační nebo při předčasném ukončení smlouvy deaktivační poplatek,
  • neupozorňují zákazníky na jejich právo odstoupit od nově uzavírané smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu,
  • smlouvy neobsahují obchodní podmínky dodavatele,
  • dochází však i k falšování podpisů na smlouvách.