Dodávky vody

Co to je vodné a stočné?

 • Vodné je platbou za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu a její distribuci. V domácnosti vzniká povinnost platit vodné vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem. Právo na vodné má vlastník vodovodu, pokud není ve smlouvě stanoveno, že právo na vodné má provozovatel vodovodu.

 • Stočné platíme za odvedení odpadní vody veřejnou kanalizací a její následné čištění. Povinnost platit stočné vzniká v domácnosti v okamžiku vtoku odpadní vody do kanalizace. Právo na stočné má vlastník kanalizace, pokud smlouva nestanoví, že právo na stočné má provozovatel kanalizace.
 • Vodné a stočné se liší podle vašeho dodavatele. V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popř. provozovatel, povinen zaslat každoročně vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné na Ministerstvo zemědělství, a to nejpozději do 30. června každého kalendářního roku.

Kvalita vody

Monitoringem kvality vody, kterou pijeme, se zabývá Státní zdravotní ústav. Více informací najdete - zde 

Cena vody: Kolik platíme a za co?

Změnit vodárenskou společnost sice nemůžeme, přesto bychom měli mít představu o ceně vody, kterou nám nabízí. Kolik se kde platí za vodu? Jak je cena vody tvořena a co vše nám vodárenské společnosti účtují? Přehledy cen vody a některé další zajímavé informace přináší např. následující portály CenyEnergie.czPravdaovode.cz nebo Nase-voda.cz.

Tipy na úsporu vody - zde

 

Zodpovědné ministerstvo:

Ministerstvo zemědělství

 • Těšnov 65/17, Praha 1, 11705
 • www.eagri.cz
 • E-mailová adresa info@mze.cz, posta@mze.cz
 • Telefon 221 811 111 ; Číslo faxu 224 810 478
 • Informace pro veřejnost 221 812 425, 221 812 184, 221 811 111

Výbor pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací

Kontakty na další spotřebitelské organizace v ČR:  

Další informace a právní předpisy

 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích - zde
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb. a další prováděcí předpisy - zde
 • Metodické pokyny - zde