Práva ve vlaku

Seznamte se smluvními přepravními podmínkami dopravce.

Osoby se zdravotním postižením musí uplatnit požadavek na přepravu ve stanovené lhůtě před přepravou, potom jsou jí poskytnuty služby ve stanici včetně dopravy do vozidla a zvláštní vyhrazené místo ve vozidle. Podrobnosti jsou upraveny ve smluvních přepravních podmínkách dopravců. Spoje bezbariérově přístupné a služby poskytované v železničních stanicích jsou uvedeny v jízdním řádu.

Práva spotřebitele dle přepravních podmínek dopravce ve vnitrostátní dopravě - příkladem České dráhy:

Zpoždění vlaku

Pokud se ještě před nástupem do vlaku dozvíte, že vlak je opožděn máte právo jízdenku vrátit a dopravce vám vrátí zaplacené jízdné, popř. můžete požádat o změnu jízdenky (trasy, spoje) tak, abyste se do místa určení dostali co nejdříve. Pokud bude vlak zpožděn během jízdy (nestihnete přípoj, účel cesty je zmařen) máte právo vystoupit a požadovat vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty. Kromě toho máte nárok na bezplatnou jízdu zpět do stanice, odkud jste vyjeli. Svůj nárok musíte uplatnit v souladu s přepravními podmínkami konkrétního dopravce.

Nárok na vrácení jízdného ale nemáte, pokud jste si zakoupili zpáteční jízdenku se slevou, traťovou nebo síťovou jízdenku u společnosti ČD. 

Vlak se zpozdí a vy již nestihnete poslední noční přípoj a pokračovat v cestě můžete nejdříve druhý den, co teď? Po odsouhlasení příslušným zaměstnancem máte právo:

  • dokončit cestu následující den na svůj doklad, jehož platnost vám bude prodloužena

  • dokončit cestu za využití služeb jiného dopravce (cenu jízdenky vám zpětně proplatí)

  • pokud zde není jiný dopravce, který by vás dovezl do místa určení je možné objednání taxi služby

V případě zrušení jízdy máte nárok na vrácení jízdného.

Nárok na vrácení jízdného ale nemáte, pokud jste si zakoupili zpáteční jízdenku se slevou, traťovou nebo síťovou jízdenku.

Místenka 

Zakoupili jste si místenku u ČD, přesto vám nebylo ve vlaku přiděleno místo a museli jste celou cestu stát? Pak si to nechte potvrdit pověřeným zaměstnancem ČD (kontrolor jízdenek). V tomto případě vám ČD musí vyplatit pětinásobek ceny místenky. U vlaků SC je zakoupení místenky vždy součástí jízdního dokladu, v případě zpoždění o více než 60 minut máte právo na vrácení ceny místenky.

Koupili jste si místenku do klimatizované první třídy? Ve vlaku ovšem zjistíte, že vaše místenka je do vagónu 2. třídy bez klimatizace ... Ještě ve vlaku se obraťte na zaměstnance ČD, který vám vystaví doklad o nevyužití místenky první třídy. Dopravce by vám měl pak cenu této místenky vrátit.

Poznámka: U soukromých dopravců Leo Express a Regio Jet je místenka vždy součástí jízdního dokladu.  

Jak reklamovat

Podání reklamace je možné po dobu 6 měsíců od ukončení cesty. Vaše reklamace musí být vyřízena nejpozději do 3 měsíců. 

 

REKLAMACE ČESKÉ DRÁHY

Prvním krokem je reklamace u přepážky, na prodejním místě nebo na kontaktní lince příslušného dopravce. Pokud není věc u ČD vyřízena k Vaší spokojenosti obraťte se na přednostu stanice, regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy (RCP) nebo přímo na generální ředitelství ČD (GŘ).

 

REKLAMACE REGIO JET

U společnosti Regio Jet je nutné podat reklamaci písemně na adresu sídla dopravce: RegioJet, a.s., nám. Svobody 17, 602 00 Brno, nebo faxem na číslo: +420 539 000 910, případně  e-mailem: info@regiojet.cz. 

 

REKLAMACE LEO EXPRESS

 

Reklamaci je nutné podat na reklamační centrum společnosti Leo Express (kontakt na společnost - telefon +420 220 311 700, e-mail: info@le.cz).

Cestujete do anebo ze zahraničí v rámci EU?

Více Zde 

Nejste spokojeni?

Obraťe se dohledový orgán podle Nařízení č. 1371/2007/ES. kterým je Drážní úřad - Zde