Zpoždění letu

Co se považuje za zpoždění letu:
  • Zpoždění více než 2 hodiny v případě letů do 1500 km;
  • Zpoždění více než 3 hodiny v případě všech letů v rámci EU delších než 1 500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů;
  • Zpoždění o více než 4 hodiny u všech ostatních letů.
Na co jako spotřebitel máte při zpoždění letu právo:
  • Zdarma občerstvení a 2 telefonní hovory a podání 2 zpráv pomocí faxu nebo e-mailu;
  • Pokud se zpožděný let uskuteční až následující den, pak máte nárok na bezplatné poskytnutí ubytovaní v hotelu zdarma a na bezplatné zajištění dopravy mezi ubytováním a letištěm;
  • Přesahuje-li zpoždění 5 hodin, pak máte vždy právo odstoupit od smlouvy a dopravce vám musí vrátit cenu letenky.

Postup 

Svá práva uplatněte nejprve u dopravce, pokud s vyřízením nejste spokojeni nebo dopravce na vaše požadavky nereaguje, tak se obraťte se stížností přímo na Úřad pro civilní letectví nebo popř. na soud, kde můžete dopravce kvůli neplnění jeho povinností zažalovat.

Máte právo i na odškodnění při zpoždění letu?

Soudní dvůr EU, jehož rozhodnutími se musí řídit národní soudy, uvedl, že spotřebitel má nárok na finanční odškodnění, obdobně jako při zrušení letu, pokud je cílové destinace dosaženo s minimálně 3 hodinovým zpožděním.