Přeprava zavazadel v letecké dopravě

Odpovědnost za škodu v případě ztráty, poškození či zpoždění zavazadel - dopravce odpovídá za vzniklou škodu, nejvýše však do částky cca 35 000 Kč. Nárok je nutné uplatnit u dopravce: 

  • do 7 dnů od doručení poškozeného zavazadla,
  • do 21 dnů od doručení zpožděného zavazadla,
  • v případě ztráty zavazadla není stanovena lhůta, ale doporučujeme učinit tak co nejdříve.

Pokud vám zavazadla "nedoletěla" v pořádku, požádejte již při příletu na přepážce v prostoru výdeje zavazadel o potvrzení (tzv. PIR). Pro uplatnění náhrady škody je většinou nutné předložit účtenky od poškozených a ztracených věcí, což pro spotřebitele znamená často značnou obtíž.

Postup

Svá práva uplatněte nejprve u dopravce, pokud nejste spokojeni s tím, jak váš nárok vyřešil dopravce, lze podat stížnost na Úřad pro civilní letectví nebo se obrátit na soud a žalovat dopravce u soudu. Na soud je nutné se obrátit nejpozději do 2 let ode dne dodání zavazadla nebo ode dne, kdy mělo být zavazadlo dodáno.