Letecká doprava

Práva cestujících v letecké dopravě jsou regulována na úrovni EU pomocí nařízení. Co to znamená pro spotřebitele?

Spotřebitel se může domáhat u českých orgánů (soudy, úřady) všech práv, které mu z tohoto nařízení vyplývají. Nařízení EU má přednost před národním právem. Kromě tohoto nařízení se seznamte se všeobecnými podmínkami pro přepravu cestujících a zavazadel u vašeho dopravce.

Kdy se na spotřebitele vztahuje evropská ochrana

Pokud odlétáte z letiště umístěného na území členského státu EU, Norska, Islandu a Švýcarska.

Pokud odlétáte z letiště na území třetího státu (mimo EU), pokud je let provozován dopravcem se sídlem v EU.

Pozor! Nejste chráněni, pokud přestupujete a navazující odlet s novou palubní letenkou je již z místa mimo EU a je prováděn dopravcem, který má sídlo společnosti mimo EU.

Příklad: Odlétáte z Prahy do Spojených arabských emirátů s přestupem v Turecku s leteckou společností, která má sídlo v Turecku (nebo kdekoliv mimo EU). Na letu Praha Turecko se na spotřebitele ochrana vztahuje, ovšem nikoliv již na navazujícím letu Turecko Spojené arabské emiráty.  

Vaše práva uplatňujte u příslušné letecké společnosti (dopravce). Pokud neuspějete, obraťte se regulační orgán, kterým je v ČR Úřad pro civilní letectví. Při přeshraničním sporu vám může pomoci Evropské spotřebitelské centrum při ČOI.

V jednotlivých podsekcích uvádíme základní práva spotřebitele a reklamační postup pro jednotlivé oblasti - zrušení letu, zpoždění, poškození či ztráta zavazadla.

Kontakty pro pomoc

Úřad pro civilní letectví

  • Letiště, RUZYNĚ, 160 08 Praha 6
  • Telefon: 225 421 111, 225 422 080, e-mail: podatelna@caa.cz
  • více informací Zde  

Evropské spotřebitelské centrum pro ČR při České obchodní inspekci

  • Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
  • telefon: +420 296366155
  • e-mail: esc@coi.cz
  • další informace viz: Zde

Kontakty na spotřebitelské organizace v ČR:

Další informace a právní předpisy:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů - Zde.
  • Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997, o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel - Zde