"Timesharing"

Co to je? Kde je problém? Jak ho řešit a předcházet mu?

Dovolená v rekreačním objektu na mořském pobřeží? Timesharing je k tomu prostředkem. Jedná se o užívací právo za úplatu k danému rekreačnímu zařízení na sjednanou dobu, nejméně však po dobu jednoho roku a zároveň na více než jeden časový úsek. Přináší zajímavé možnosti, ale také rizika. Proto je v EU regulován.

V případě, že spotřebitel uzavře timesharingovou smlouvu s pronajímatelem, který pronajímá rekreační objekt, jenž se nachází na území EU, i v případě, že se smlouva bude řídit právním řádem jiného členského státu EU, je spotřebiteli zaručena de facto stejná ochrana práv (právo odstoupit od smlouvy, právo vypovědět smlouvu, aj.) jako kdyby se smlouva řídila českým právním řádem. Pozor, aby ve smlouvě nebylo sjednáno, že případný spor bude probíhat mimo EU a podle právního řádu nečlenského státu EU.

Na další informace odkazujeme v podsekci Zde.

Pokud máte spor s pronajímatelem – cizincem z EU, pak vám pomoc poskytne Evropské spotřebitelské centrum, které se může obrátit na své partnery v jednotlivých členských státech EU. Pokud mimosoudní řešení sporu není možné, nezbývá než se obrátit na soud. Kromě toho můžete podat podnět i na ČOI, která vykonává dohled nad činností podnikatelů v této oblasti.

Kontakty pro pomoc

Evropské spotřebitelské centrum

 • Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
 • Telefon.: +420 296 366 155, e –mail: esc@coi.cz
 • Další informace viz: Zde

Dozor: Česká obchodní inspekce

 • Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
 • Telefon: +420 296366360. e-mail: info@coi.cz
 • Další informace viz: Zde

Zodpovědné ministerstvo vč. mimosoudního urovnání sporů: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Na Františku 32
 • 110 15 Praha 1
 • Telefon: +420 224 851 111, e-mail: posta@mpo.cz
 • Více informací Zde

Kontakty na spotřebitelské organizace v ČR:

Další informace a právní předpisy:

 • § 1852 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník;
 • Nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby;
 • Směrnice 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně (tzv. druhá směrnice o timesharingu) - Zde.