Ochrana spotřebitelů při nájemních smlouvách na bydlení

Nejedná se sice o typický vztah mezi spotřebitelem a podnikatelem, ale vzhledem k závažnosti této problematiky zde přinášíme základní informace i o ochraně spotřebitele při nájemních smlouvách na bydlení.  

I když nájemní smlouva byla uzavřena podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, s účinnosti od 1.1.2014 se nájem řídí novým Občanským zákoníkem (NOZ). Nájemní smlouva by měla být písemná, nicméně NOZ nově pracuje s pojmem faktický nájem – jde o nájem, který existuje i bez písemné nájemní smlouvy.  

Pokud jste uzavřeli nájemní smlouvu na byt či dům s podnikatelem, pak se na vás obecně vztahují i ustanovení NOZ na ochranu spotřebitele - § 1810 a následující (např. ochrana před nepřiměřenými smluvními podmínkami, ustanovení týkající se uzavírání smluv na dálku např. pomocí e-mailové komunikace a další).  

V této sekci vám nabízíme bližší informace ve vztahu k výpovědi nájemní smlouvy a ke zvýšení nájemného.

TIP

  • Návrh smlouvy, je-li sjednána písemně, si dobře přečtěte.
  • Veškerou komunikaci se snažte mít zachycenou písemně.
  • Písemnosti zasílejte doporučeně s dodejkou.

Kontakty pro pomoc

Zodpovědné ministerstvo:

Ministerstvo pro místní rozvoj

  • Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
  • Telefon: +420 224 861 111, e-mail: info@mmr.cz
  • Více na: http://www.mmr.cz

Kontakty na spotřebitelské organizace v ČR: 

Příslušné soudy:

Právní předpisy a další informace: 

  • § 2201 - 2234 nájem obecně, § 2235 – § 2301 nájem bytu a nájem domu, § 2274 – § 2278 podnájem - zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

  • § 1810 a násl. ochrana spotřebitele - zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník