Oceňujeme - Spokojený zákazník

Na počátku roku 2019 Sdružení českých spotřebitelů (SČS) inovovalo svůj mnohaletý projekt Spokojený zákazník (příslušného) kraje a zavedli jsme přiznávání NÁRODNÍ CENY českých spotřebitelů SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK.

Regionální ceny jsme udělovali po mnoho let v pěti až sedmi regionech, pod záštitou hejtmanů, s podporou krajů a v úzké spolupráci s regionálními subjekty zastoupenými v Odborných komisích pro ochranu spotřebitelů (příslušného) kraje (místní samospráva, krajský úřad, podnikatelské subjekty, dozorové orgány ad.). Podrobné informace k tomu podáváme na těchto stránkách v sekcích s odkazem ZDE. Následuje souhrnná tabulka dosavadních ocenění.

Souhrn udělených cen v krajích 2001 - 2018          
                   
    JČK KarlK ÚK JMK MSK KHK   Suma
                   
2001-2018   310 190 200 200 205 95   1200

V této sekci podáváme informace o inovované Národní ceně, přičemž i v přiznávání ceny na traduční regionální úrovni bude samozřejmě pokračováno.

V Zásadách pro zavedení, přiznávání a používání Národní ceny, přijatých v únoru 2019 správní radou SČS, jsou shrnuta pravidla a pocesní přístupy k transparentnímu přiznávání a používání značky. Text je vystaven Zde.

Statut hodnotící komise Národní ceny je pak východiskem a základním rámcem pro vlastní proces přiznávání ceny nominovaným subjektům. Jeho text je vystaven Zde.

Tato stránka bude postupně rozvíjena. Přiznání prvních značek je na spadnutí...

 

fotogalerie

19. 05. 2019