Oceňujeme: Spokojený zákazník

Na počátku roku 2019 jsme v SČS inovovali svůj mnohaletý projekt Spokojený zákazník dotčeného kraje a pro ocenění férového podnikání jsme zavedli NÁRODNÍ CENY ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK.

Regionální ceny jsme udělovali po mnoho let každoročně celkem v pěti až sedmi regionech ČR, a to s podporou krajů, pod záštitou jednotlivých hejtmanů a také v úzké spolupráci s regionálními subjekty zastoupenými v Odborných komisích pro ochranu spotřebitele, které představují unikátní platformu pro výměnu informací a spolupráci mezi těmito subjekty a které jsou složeny ze zástupců místních samospráv, organizací zastřešujících podnikatelské subjekty, z nevládních organizací a také z dozorových orgánů ČR.

Více informací nalzenete i v jednoltivých sekcích na našich stránkách zde a následující tabulka pak uvádí, kolik podniktelů již bylo, včetně těch nejmenších firem u nás, tímto způsobem oceněno. 

Souhrn udělených ocenění v krajích (2001 - 2018)          
Jihočeský kraj 310            
Karlovarský kraj 190            
Ústecký kraj 200            
Jihomoravský kraj 200            
Moravskoslezský kraj 205            
Královéhradecký kraj 95            
Celkem: 1200            

 

V této sekci Vám budeme podávat informace o inovované Národní ceně, přičemž i v přiznávání ceny na tradiční regionální úrovni bude samozřejmě pokračováno.

V Zásadách pro zavedení, přiznávání a používání Národní ceny, přijatých v únoru 2019 správní radou SČS, jsou shrnuta pravidla a pocesní přístupy k transparentnímu přiznávání a používání této značky. Text je veřejně vystaven zde.

Statut hodnotící komise Národní ceny je pak východiskem a základním rámcem pro vlastní proces přiznávání této ceny i nově nominovaným subjektům. Jeho text je vystaven zde.

O novinkách Vás budeme informovat. Přiznání prvních značek je na spadnutí...

 

fotogalerie

19. 05. 2019