TISKOVÁ ZPRÁVA SČS - Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje

Dne 13. listopadu 2017 byly slavnostně vyhlášeny výsledky a čtrnácti podnikatelům předáno ocenění Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje 2017.

Cena Spokojený zákazník byla letos v Moravskoslezském kraji předána již pošestnácté. Ocenění firmy převzaly z rukou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pana Jana Krkošky.

Ocenění Spokojený zákazník vyjadřuje, že podnikatel, který jej získal, poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele a že naplňuje nejen požadavky dané platnými obecně závaznými právními předpisy, ale že má při poskytování služeb či při uvádění výrobků na trh dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost těchto služeb či výrobků a také, že své služby poskytuje spotřebitelům na odpovídající odborné a profesionální úrovni.

Více o předávání cen v Moravskoslezském kraji v přiložené tiskové zprávě.

Seznam oceněných je uveden v příloze této tiskové zprávy.

přílohy:

zavřít

13. 11. 2017 08:35