Tisková zpráva SČS k vydání publikace Pivo

Tisková zpráva Sdružení českých spotřebitelů při příležitosti společné tiskové konference SČS a ČSPS a k vydání nové publikace v edici Jak poznáme kvalitu? PIVO

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“.

Tuto tiskovou zprávu zveřejňuje SČS při příležitosti vydání nového titulu své edice „Jak poznáme kvalitu?“. Svazek je věnován tématu kvality piva. Zpráva je vydávána rovněž při příležitosti společné tiskové konference SČS a Českého svazu pivovarů a sladoven k tématu kvality piva, zejména ve vztahu k nové legislativě pro nápoje, včetně piva.

Věříme, že zájemce se z publikace dozví mnoho zajímavého o této atraktivní komoditě. Součástí textu našich publikací v uvedené edici je vždy část zaměřená na různé mýty a fámy, které se čas od času objevují v médiích a které se snažíme uvést na pravou míru. O obsahu publikace něco napoví názvy kapitol (jen namátkou):
Význam piva ve výživě, Výroba piva, Náhražky a přídatné látky, Principy technologie výroby, Členění piv, Požadavky na jakost, Vnímání kvality, Vady piva, Dotazy spotřebitelů aj.
Autorkou textu je Ing. Michaela Mezerová – absolventka Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. Od roku 2007 je metodikem ve Státní zemědělské a potravinářské inspekci, kde má na starosti metodické vedení kontrol v oboru piva a dalších oborech.

Edice „Jak poznáme kvalitu?“ je důležitým nástrojem SČS k osvětě, a to nejenom spotřebitelů, ale i osob podnikajících či zaměstnaných v oblasti potravin – ve výrobě, v obchodu a ve službách.
Publikační činnost SČS v této edici je prováděna v rámci priorit České technologické platformy pro potraviny a její pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel, jejíž činnost SČS koordinuje a řídí; činnost skupiny je prostřednictvím ČTPP podpořena finančně Ministerstvem zemědělství.

Publikace naší edice mají podporovat vnímání různých úrovní a stupňů kvality potravin včetně identifikace určujících kvalitativních činitelů při výběru potravin. Edice je každoročně rozšiřována o další komodity potravin na trhu a jejími autory jsou vždy odborníci z daného oboru. Počet vydaných titulů už je ve třetí desítce.

V edičním plánu v letošním roce jsou dále tituly zaměřené na ryby a rybí výrobky, kávu, mražené krémy, sóju a výrobky z ní či výživovou problematiku. Většina již byla vydána.

přílohy:

zavřít

27. 09. 2017 16:02