Český normalizační institut

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) velmi vítá aktivitu Českého normalizačního institutu, který se v květnu stává hostitelem plenárního zasedání ISO COPOLCO. Technická normalizace je význmanou prioritou SČS, neboť je důležitým nástrojem hájení zájmů spotřebitele. Zástupce SČS má za čest vystoupit v rámci odborného semináře zaměřeného na téma „Regulation, co-regulation or self-regulation: Who's at risk?“. SČS vnímá tuto akci jako příležitost zviditelnit možnosti technické normalizace ve vztahu ke spotřebitelským otázkám nejen technické, ale i širší veřejnosti. Věříme, že nabízená platforma normotvůrců z celého světa bude využita i k diskusi některých z témat, které naše občanské sdružení považuje za dosud otevřené a nedořešené.
Tisková zpráva je přiložena.

přílohy:

zavřít

02. 02. 2005 00:00