Budou hračky bezpečnější?

Nová legislativa EU schválena. Po 20 letech schválil Evropský parlament novou směrnici k bezpečnsoti hraček. Budou naše děti více chráněny?

Sdružení českých spotřebitelů, o.s. vydalo dne 28.1.2008 tiskové sdělení týkající se legislativního vývoje k bezpečnsoti hraček. Zpráva je přiložena.

přílohy:

zavřít

28. 01. 2008 00:00