Spolupráce s normalizátory pokračuje: nové technické normy pro spotřebitele

ČNI vydal nové normy, které mají uzký vztah k ochraně zájmů spotřebitele ...

Rok 2005 probíhal ve znamení úzké spolupráce Sdružení českých spotřebitelů s Českým normalizačním institutem. Plodem této spolupráce jsou zejména publikace vydané SČS (viz informace v aktualitách a v sekci SČS na webu SČS). Součástí této spolupráce je, že SČS upozorňuje potenciální uživatele na technické normy, které mají úzký vztah k ochraně spotřebitelů a jejich zájmů.

V příloze informujeme o technických normách vydaných ČNI v lednu 2006.

přílohy:

zavřít

17. 01. 2006 00:00