2008

Oceněné firmy Zde

Tisková zpráva k předání cen Zde

Vyhlášení Ceny spokojeného zákazníka v kraji Zde

fotogalerie

Fotografie ze slavnostního předání cen SČS v Ostravě dne 13.10.2008 z rukou hejtmana Ing. Evžena Tošenovského

518-826-650519-827-p1100083520-828-p1100093521-829-p1100097522-830-p1100106523-831-p1100111524-832-p1100115525-833-p1100118526-834-p1100121527-835-p1100123528-836-p1100127529-837-p1100130530-838-p1100131531-839-p1100136532-840-p1100139