Karlovarský kraj 2010

Fotografie ze slavnostního předání cen SČS v Karlových Varech dne 7.12.2010 z rukou statutárního zástupce hejtmana Mgr. Martina Havla

768-1080-p1250357769-1081-p1250358770-1082-p1250359771-1083-p1250362772-1084-p1250365773-1085-p1250367774-1086-p1250372775-1087-p1250375776-1088-p1250378