2010

Vyhlášení ceny v kraji - Zde

Tisková zpráva k předání cen - Zde

Oceněné firmy - Zde

fotogalerie

Fotografie ze slavnostního předání cen SČS v Českých Budějovicích dne 22.11.2010 z rukou hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly

268-1219-085269-1220-087270-1221-087271-1222-088272-1223-090
Stránek: 3, stránka: 1 | 2 | 3