Životnost a opravitelnost spotřebních výrobků

Aspekt životnosti spotřebního zboží se stává stále významnějším nejen z pohledu spotřebitelů samotných, ale i regulátorů jak v Evropské unii (a to zejména na půdě Evropského parlamentu), tak i ze strany některých evropských a mimoevropských vlád (kupř. Francie, Finsko nebo Japonsko).

Reakce výrobců a prodejců v České republice jsou však spíše "vlažné", a i proto je, zdá se, živeno vnímání spotřebitelů, že výrobky na trhu jsou vybaveny nejrůznějšími "kazítky" a "šidítky", která omezují jejich životnost, abychom si museli stále kupovat nové a nové produkty.

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) tak vyvinulo vlastní značku kvality "Životnost PLUS", která je naplněním našeho cíle zviditelnit ty výrobce, kteří životnosti svých produktů věnují zvýšenou pozornost a kteří ji spotřebitelům deklarují vhodnou a srozumitelnou formou

Veškeré informace k principům přiznávání značky, seznamy oceněných firem a další informace jsou k dispozici - zde.

SČS realizovalo v letech 2018-19 i projekt specificky zaměřený na opravitelnost výrobků. K němu najdete informace - zde.

 

logo ocenění

Značka Životnost PLUS, logo