Seznam ozařovatelných potravin

Tento seznam zveřejněný v OJ C 56, 2003 s. 5 nahrazuje text zveřejněný v OJ C 174, 20. 7. 2002, s. 3
Komise EU je povinna vydávat tento aktualizovaný seznam na základě čl. 4 odst. 6 směrnice EU č. 1999/2 o potravinách a jejich složkách, které mohou být ošetřeny ionizačním zářením. Tato základní směrnice týkající se ozařování stanovuje požadavky na ozařovací zařízení, podmínky za kterých mohou být potraviny ozařovány, požadavky na označování ozářených potravin, požadavky na národní orgány, které zařízení schvalují a kontrolují. Rozhodnutí o povolení ozařování určitých potravin (a o dávkách záření) je ponecháno na národních autoritách, avšak musí být v souladu se stanoviskem Vědeckého výboru pro potraviny. Ozařování v EU je tedy regulováno rámcově, konkrétní rozhodnutí o povolení ozařování zůstává na členských státech. Dovoz ozářených potravin do jiných zemí je možný jen v případě, že jsou splněny předpisy země dovozu.
Z. Lebensm. Untersuch u. Forsch., 216, 2003, č. 2, s. L64

zavřít

02. 02. 2005 00:00