Novela veterinárního zákona

Sdružení českých spotřebitelů, nejstarší spotřebitelské sdružení u nás, sleduje vývoj ohledně schvalování vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s určitou nelibostí. Plně podporujeme vývoj směřující k vyšší ochraně spotřebitelů po stránce hygieny a bezpečnosti potravin, což je nepochybně i podstatou novely, která je již ve fázi schvalování v Senátu. Na základě našich analýz jsme však došli k přesvědčení, že návrh nepřesně transponuje ducha evropské legislativy, na níž se odvolává. Stát, v podobě veterinární správy, na sebe bere větší odpovědnosti, než mu přináleží, a naopak spatřujeme nedostatky v transparentnosti předpisu: Chybí totiž jasně formulované požadavky na potravinářské subjekty. Velmi se podivujeme, že profesní potravinářské svazy ani regionální samospráva proti návrhu, ne zcela kompatibilnímu s evropským právem, neprotestují. Nechává je zřejmě také lhostejnými, že následkem bude likvidace řady potravinářských provozů, které nemají možnost se v krátkém čase na nové podmínky připravit. Škodný bude proto nepřímo i spotřebitel, neboť snížení konkurence na trhu se vždy projeví negativně ve výši cen i v kvalitě a dostupnosti služeb.

V praxi Evropské unie je zvykem, že předpisy, které mají obdobný dopad na výrobce a obchod, jsou přijímány s velkým předstihem, resp. s dlouhým přechodným obdobím, takže i malé a střední podniky se mohou novým podmínkám přizpůsobit.

Je skoro zbytečné podotýkat, že návrh veterinárního zákona nebyl spotřebitelským organizacím poskytnut k vyjádření, neboť opačný přístup ministerstev je spíše výjimkou. V případě zájmu kteréhokoliv zainteresovaného subjektu je naše sdružení připraveno spolupracovat na řešení a opatřeních.

Další aktuality na www.regio.cz/spotrebitel.

zavřít

02. 02. 2005 00:00