Legislativa o označování masných výrobků vstupuje v platnost

Zatímco v České republice ministerstvo zavádí předpis (viz novela vyhlášky 326/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich), kterým upravuje závazně složení masných výrobků, přičemž se alibisticky odkazuje na ochranu spotřebitele, v EU vstupují od 1. července 2003 v platnost nová pravidla označování masných výrobků, která mají zajistit lepší informovanost zákazníka o tom, co kupuje. Tedy přesně to, po čem Sdružení českých spotřebitelů opakovaně volá jako po systémovém řešení. Co na to naše ministerstvo zemědělství?: „Značení není správnou cestou ke zkvalitnění výrobků – …, zkušenost prý říká, že zákazníci nejsou schopni údaje na obalech rozluštit“. (viz MF Dnes z 6. června 2003). Naši úředníci nás naštěstí vždy ochrání lépe, než ti bruselští.
A v čem tedy spočívají požadavky značení evropského předpisu? Nově musí výrobci masných výrobků uvádět, z čeho je produkt vyroben, zda se jedná skutečně o svalovinu, živočišný tuk nebo vnitřnosti. Nové označování se týká párků, paštik, vařeného masa, hotových jídel a konzervovaného masa. Směrnice vyžaduje i rozlišení, zda se jedná o maso vepřové nebo hovězí. Směrnice, která platí od 1.1.2003 dala výrobcům masných výrobků možnost připravit se na nový způsob značení. Od 1.7.2003 však na trh mohou uváděny pouze výrobky splňující nové požadavky. Výrobky, které byly vyrobeny před tímto datem mohou být ponechány na trhu po dobu jejich trvanlivosti.

zavřít

02. 02. 2005 00:00