Legislativa o úřední kontrole potravin

Je tomu již rok, co Evropská komise schválila návrh nařízení pro úřední kontrolu krmiv a potravin. V polovině března 2004 předlohu konečně schválil Evropský parlament.
Zajímavé je, že v rámci stále striktnějšího postupu Evropské komise na poli regulace výroby a prodeje v oblasti potravin byla dosavadní forma směrnic (které členský stát zavádí do svého právního řádu, a kde vždy hrozí určitá forma zkreslení, nepřesné interpretace legislativců atp.) jsou nová pravidla začleněna do nařízení (které má v členských státech přímou působnost).

Komisař pro veřejné zdraví a ochranu spotřebitele David Byrne přivítal výsledek hlasování v Evropském parlamentu, které podpořilo tento předpis. „Toto Nařízení významným způsobem zlepší naše schopnosti řídit potravinový a krmivový řetězec, což umožní zajišťovat evropským spotřebitelům stále bezpečnější potraviny a ověřovat dodržování pravidel v oblasti zajištění zdraví a péče o zvířata. Zjednodušuje a posiluje stávající systém pravidel a Komisi vybavuje novými nástroji k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti potravin po celé EU.“
Nová pravidla podle návrhu z února 2003 mají nabýt účinnosti od počátku roku 2005 s výjimkou ustanovení, kterým se porušení některých článků musí postihovat jako trestní čin. Zde byl předpoklad účinnosti od ledna 2006. Nejsme podrobně informováni o schválených pozměňovacích návrzích, a není vyloučeno, že účinnost byla posunuta.

(viz: http://europa.eu.int/comm/food/food/controls/index_en.htm)

zavřít

02. 02. 2005 00:00