Nová legislativa o emisích motorových člunů

Evropský parlament a Rada EU schválily návrh nové směrnice upravující provozování rekreačních plavidel. Nová směrnice mění pravidla stanovená směrnicí 94/25/EC a rozšiřuje a zpřísňuje požadavky na konstrukční řešení a ochranu životního prostředí v oblasti emisí a hluku. Nový předpis má být implementován členskými státy do 1.1.2005 a požaduje, aby od tohoto data do 1.1.2007 postupně všechna provozovaná rekreační plavidla splnila stanovené limity. Cílem je zmenšit znečištění rekreačních vod až o 50 % poté, co budou nová pravidla plně respektována.

zavřít

02. 02. 2005 00:00