Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o doplňcích stravy

Název:

Další nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví, č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky, je pokračováním v harmonizaci naší legislativy s předpisy EU. Vyhláška ruší a upravuje některá ustavení dvou dosud platných vyhlášek (část Vyhl. č. 53/2001 Sb. a Vyhl. č. 306/2004 Sb.). Jedním předpisem se řeší problematika doplňků stravy a potravních doplňků pro obohacování potravin. Vyhláška se nevztahuje na léčiva. Doplňky stravy v potravinách pro zvláštní výživu se zabývá vyhláška č. 54/2004 Sb., látky přídatné naopak popisuje Vyhl. č. 304/2004 Sb.
Stanoví podmínky použití doplňků stravy, které vitamíny a minerální látky lze použít pro výrobu doplňků stravy. Způsob označování doplňků stravy, kdy součástí názvu musí být text: „doplněk stravy“. Stanoví nejvyšší přípustné množství vitamínů a minerálních látek. Dále určuje, které rostliny nesmí doplňky stravy obsahovat.

Označování doplňků stravy a jejich prezentace a reklama nesmí přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby nebo vyléčení onemocnění.

Vyhláška stanoví podmínky použití a povolené druhy potravních doplňků pro obohacování potravin, jejich referenční dávky. Uvádění, které potraviny mohou být a do jaké výše obohacovány potravními doplňky, např. jedlé tuky a oleje, mléčné výrobky vitamíny A a D, jedlá sůl jódem.

zavřít

02. 02. 2005 00:00