Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o aromatech

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na množství k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu, vyšla v souladu s legislativou EU (směrnice Rady 88/388/EHS ze dne 22.června 1988, směrnice Komise 91/71/EHS/ ze dne 16. ledna 1991, Rozhodnutí Rady 88/389/EHS ze dne 22.června 1988, Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2232/896/ES ze dne 28.října 1996, Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003, Rozhodnutí Komise 1999/217/ES ze dne 23.února 1999, Rozhodnutí Komise 2000/489/ES ze dne 18.července 2000, Rozhodnutí Komise 2002/113/ES ze dne 23.ledna 2002, Rozhodnutí Komise 2004/357/ES ze dne 7. dubna 2004).

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví vyšla v červenci letošního roku pod č. 447/2004 Sb., ruší a nahrazuje vyhlášku č. 52/2002 Sb. Aktualizuje seznam aromatických látek používaných v potravinách v souladu s vývojem v dané oblasti a poznáním z EU. Zavádí nově číslo „FL“ – číslo přidělené aromatické látce z databázového systému „FLAVIS“. Uvádí, které látky lze použít k výrobě aromat a které látky lze použít jako jejich součást a za jakých podmínek (např. nosič aromatu muže být maltodextrin).

Vyhláška upravuje, jak označovat aromata určená k prodeji spotřebiteli a jak aromata, která nejsou spotřebiteli určena. V obou případech se jedná o údaje důležité z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin.

zavřít

02. 02. 2005 00:00