Nová definice malých a středních podniků

Evropská komise nedávno schválila změny v EU definici mikro-podniků a malých a středních podniků (MSP), která bude od 1.1.2005 sloužit při posuzování oprávněnosti přístupu zmíněných podniků k různým formám podpory poskytované z prostředků EU nebo národních programů určených na podporu MSP. V současné době je definice MSP uvedena v doporučení č. 96/280/EC z roku 1996, jeho novelizace má přispět k rozvoji podnikání, růstu firem, investičních a inovačních aktivit MSP. Podstata vymezení: Mikrofirma - do 10 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 2 mil. EUR (v doporučení 96/280 nebylo definována); malá firma - do 50 zaměstnanců obrat nebo celková bilance do 10 mil. EUR (v doporučení 96/280 obrat do 7 mil EUR a celková bilance do 5 mil. EUR);
střední podnik - do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková bilance do 43 mil. EUR (podle doporučení 96/280 obrat do 40 mil. EUR, bilance do 27 mil. EUR).

zavřít

02. 02. 2005 00:00