Dvojí kvalita výrobků – je návrh opatření komisařky Jourové řešením?

Na podstatu toho, co se rozumí dvojí kvalitou, by se ale zapomínat nemělo a nešvar dvojí kvality by neměl být podceňován či dokonce zlehčován.

Na pojetí dvojí kvality byla vcelku dosažena shoda českých spotřebitelských organizací a orgánů dozoru nad trhem s komisařkou V. Jourovou. V únoru 2018 se jejich zástupci s V. Jourovou sešli u kulatého stolu, který svolalo po dohodě s ní SČS. Zástupci úřední kontroly však poměrně hlasitě vyžadovali legislativní upřesnění ve směrnici o nekalých praktikách. To paní eurokomisařka přislíbila s tím, že návrh představí v dubnu t. r. To bylo splněno - 16. dubna byl návrh zveřejněn.
Komentář k tomu připojujeme.

přílohy:

zavřít

27. 04. 2018 15:53