Normalizace nabíječek

V rámci ISO Copolco, Mezinárodní organizace pro normalizaci byla zpracována studie o potřebách normalizace pro dobíječky baterií a baterie určené pro opětné dobíjení pro elektricky poháněné spotřebitelské výrobky. Sdružení českých spotřebitelů tomuto dokumentu věnovalo pozornost, neboť je přesvědčeno, že z ekonomických i z ekologických důvodů by normalizace na mezinárodní úrovni spotřebitelům prospěla.

V příloze je k dispozici studie zpracovaná zástupcem spotřebitelů z Německého normalizačního institutu (DIN), včetně připomínek zástupce Francouzského normalizačního institutu (AFNOR). SČS vyplnilo dotazník rozeslaný sekretariátem ISO COPOLCO prostřednictvím ČSNI, který je rovněž k dispozici v příloze.

zavřít

02. 02. 2005 00:00