Právní předpisy EU nejsou dosud v plném rozsahu přeloženy

Delegace Evropské komise v Praze nám připomíná, že konečný termín dokončení překladu unijních právních předpisů se blíží. Překladatelé v nových členských státech prý ponocují u počítačů, aby zajistili převedení acquis communautaire, tedy celé sbírky právních norem EU čítající na 85 tisíc stran, do svých mateřských jazyků do 1. května 2004. Bohužel stejný zdroj nám sděluje, že „z devíti nových jazyků nabrala zpoždění právě čeština, a Sdružení českých spotřebitelů velmi pochybuje, že by nás mělo utěšit, že spolu s námi také estonština, lotyština a litevština, snad prý ještě maltština, ovšem na Maltě je angličtina dalším úředním jazykem. Podle zákulisních informací, které SČS z ministerstva zahraničních věcí získalo, je situace tristní. Připomeňme, že stovky předpisů, vydávaných v EU jako nařízení nebo rozhodnutí, mají přímou působnost v členském státě, a proto se do vnitrostátního právního řádu nezapracovávají. Právo EU je publikováno v Úředním věstníku Evropské unie, a publikace předpisu v něm se stane k datu vstupu, pro aplikaci v českém právním řádu stejně závazná, jako zveřejnění ve Sbírce zákonů či ve Sbírce mezinárodních smluv. Nedopátrali jsme se však vysvětlení, jak bude možno aplikovat unijní řád, aniž by byl v plném rozsahu k datu vstupu publikován. Zkusíme alespoň věřit, že jsme s těmito dosud nepřeloženými předpisy všichni dokonale seznámeni a připraveni se jejich regulací v plné míře řídit. Bez sarkasmu: stav, k němuž může tento vývoj vést, může mít vážné dopady na právní systém a tedy se můžeme obávat i bezprostředních dopadů na spotřebitele.

zavřít

02. 02. 2005 00:00