Návrh nařízení o podpoře prodeje neprošel

Rada ministrů EU pro ochranu hospodářské soutěže se v květnu neshodla na návrhu nařízení o podpoře prodeje na jednotném vnitřním trhu EU. Podle návrhu by měly firmy moci pořádat akce na podporu prodeje na celém vnitřním trhu na základě principu vzájemného uznávání inspekcí prováděných v zemi sídla dotčené firmy. Akcemi na podporu prodeje jsou myšleny dary, hry, výherní soutěže, nákupní kupóny a výrobky zdarma. Cílem návrhu nařízení je odstranění přeshraničních překážek prodeje a zároveň zlepšení informování spotřebitelů o dostupných slevách a spotřebitelských soutěžích. Členské státy EU budou muset zrušit takové zákazy jako je např. 33% hranice na slevy zboží a služeb v Belgii. O návrhu nařízení bude Rada EU opět jednat v druhé polovině letošního roku za italského předsednictví EU.

zavřít

02. 02. 2005 00:00