Nový generální sekretář

Pan Alan Bryden, velmi uznávaná celebrita ve světě posuzování shody a technické normalizace, je generálním ředitelem francouzské národní normalizační organizace – AFNOR. Nyní se mu dostalo dalšího mimořádného ocenění. Jednomyslně byl zvolen na uvolněné místo generálního sekretáře ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci po zhruba před rokem náhle zesnulém Dr. Lawrenci D. Eicherovi. Pana Brydena čekají nepochybně náročné úkoly: úloha technické normalizace by měla při podpoře globalizace obchodu narůstat, zdůrazňuje se rozměr udržitelného rozvoje, účinnější by měla být spolupráce v oblasti „informační společnosti“ … Připomínáme, že součástí ISO je speciální výbor pro otázky spotřebitele – ISO COPOLCO. Sdružení českých spotřebitelů se prostřednictvím ČSNI na jeho práci významně podílí, včetně práce ve specializované ad hoc pracovní skupině pro bezpečnost výrobků.

zavřít

30. 01. 2005 00:00