Nové publikace SČS

Odpovědi na spotřebitelské problémy v tiskovinách Sdružení českých spotřebitelů.

- Neorientujeme se ve svých právech spotřebitele při řešení sporů a reklamací s prodejcem či poskytovatelem služby?

- Jsou potraviny ošetřené ionizací „ozářené“?

- Víme, jak mají být označeny potraviny?

- Chci uzavřít smlouvu o poskytnutí spotřebitelského úvěru, hypotéky či jiné půjčky? Podepsat můžeš, přečíst musíš!

- Víme, jak může napomoci ombudsman – finanční arbitr při řešení našeho sporu mimosoudní cestou?

Odpovědi jsou nabízeny v tiskovinách SČS. K disoizici jsou v ústředí Sdružení v Praze, regionálních kontaktních místech a některé i v prodejní síti. Více informací v příloze.

přílohy:

zavřít

30. 01. 2005 00:00