Memorandum o spolupráci s finančním arbitrem

Sdružení českých spotřebitelů podepsalo na konci srpna 2004 Memorandum o spolupráci s Finančním arbitrem České republiky, JUDr. Ing. Otakarem Schlossbergerem. Tento akt je naplněním strategie sdružení působit preventivně v ochraně spotřebitele, resp. podporovat alternativní způsoby urovnání sporů. I když finanční arbitr má podle českého práva menší působnosti, než je tomu zvykem u některých ombudsmanů pro finanční služby a záležitosti v jiných členských zemích EU, i tak nejsou nepodstatné, od ledna se mají rozšířit a SČS je připraveno takové rozšiřování působnosti podporovat. Je to v souladu s několikaletým úsilím SČS budovat v ČR zázemí pro mimousoudní urovnání sporů.
Finanční arbitr zaštítí svojí gescí kampaň SČS týkající se spotřebitelských smluv a úvěrů a přispěje autorsky do publikace, která v rámci této kampaně bude vydána.

zavřít

30. 01. 2005 00:00