Legislativa masných výrobků

Sdružení českých spotřebitelů jako spotřebitelská organizace velmi vítá mimořádný zájem a snahu Ministerstva zemědělství zlepšit kvalitu potravinářských výrobků na trhu. Významným opatřením v tomto směru bylo vydání novely vyhlášky č. 326/2001 Sb., (pro maso, masné výrobky,aj.), která nabyla účinnosti dne 1.9.2003. Ministerstvo zemědělství dne 2003-10-16 prezentovalo výsledky první rozsáhlé kontroly prováděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí pro tuto výrobkovou oblast. Sdružení je potěšeno v podstatě pozitivními výsledky kontrolní akce. Poukazuje však na skutečnost malé transparentnosti pro spotřebitele, když některé masné výrobky jsou předmětem právního předpisu a jiné nikoliv. SČS považuje za systematičtější přístup řešit kvalitu potravin prostřednictvím technické normalizace, s využitím značky shody s normou.
Více v přiložené tiskové zprávě.

přílohy:

zavřít

29. 01. 2005 00:00