Jak mají děti poznat nebezpečné sportoviště?

Opět smrtelný úraz na nebezpečném sportovišti; provozovatelé často nezajišťují bezpečný provoz veřejného zařízení

Sdružení českých spotřebitelů se dlouhodobě a průběžně věnuje prevenci úrazů dětí na hřištích a sportovištích. Bohužel, stále existuje mnoho provozovatelů hřišť a sportovišť, kteří si neuvědomují svoji zodpovědnost za zdraví a životy dětí, které tráví svůj čas hrou či sportem na jimi spravovaném veřejném zařízení. Přitom nový občanský zákoník zavádí významné prodražení zejména v oblasti tzv. imateriální (nehmotné) újmy.
Více v tiskové zprávě

přílohy:

zavřít

24. 08. 2014 14:52