TZ Hřiště a sportoviště nejsou pro děti bezpečné – nabízíme prevenci

Bezpečnost dětí je jednou z trvalých priorit Sdružení českých spotřebitelů, které se specificky zaměřuje na bezpečnost hřišť a sportovišť.

SČS k tomuto tématu vydalo již třetí rozšířené vydání publikace „Metodický postup k zabezpečení prevence úrazů dětí a mládeže na hřištích, sportovištích a v tělocvičnách“, která čtenáře seznamuje se základními principy bezpečného provozu dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení; nabízí jasná doporučení pro jejich vlastníky, zřizovatele a provozovatele. Publikace vznikla pod odbornou záštitou Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti a byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Více v přiložené tiskové zprávě.

přílohy:

zavřít

02. 06. 2014 13:00