Ochrana spotřebitele v Libereckém kraji

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) pokračuje v rozšiřování své činnosti při poradenství a ochraně spotřebitelů v Libereckém kraji. Jedním z úkolů je rozšíření nabídky nabízených kontaktů SČS pro spotřebitele jak v rámci poskytování poradenství, tak i při řešení stížností a reklamací. K tomuto účelu jsou trvale provozovány internetové stránky www.regio.cz/spotrebitel. Pro ty spotřebitele, kteří z jakýchkoliv důvodů nemají možnost vyplnit nabízený formulář pro stížnosti a reklamace přímo na uvedené internetové adrese, nabízí SČS možnost předat tuto stížnost při návštěvě tzv. Regionálních kontaktních míst (RKM). Zde je možnost vyplnit potřebný formulář přímo na místě, nebo vyplnit jeho tištěnou podobu, a pověřená osoba zajistí předání formuláře k dalšímu zpracování. K zlepšení dostupnosti této služby v Libereckém kraji nepochybně přispělo zřízení nového RKM přímo v centru města. RKM se nachází na adrese: Družstvo EKON, Nám. Dr. E. Beneše 4/12, Liberec 1. Kontaktní osobou je pan Petr Jirásko, tel.: 485100581, e-mail: petr@jirasko.cz.

zavřít

27. 01. 2005 00:00