Elektronický zpravodaj – NORMY A SPOTŘEBITELÉ 03/2013

Elektronický zpravodaj – NORMY A SPOTŘEBITELÉ - vychází třetí číslo

Tímto novým informačním kanálem chce Kabinet pro standardizaci a Sdružení českých spotřebitelů pravidelně – předpokládáme 4x ročně - informovat o některých novinkách v oblasti technické normalizace a dalších standardizačních procesech ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb. Zaměřujeme se na aktivity a výstupy, které se týkají podpory zapojení spotřebitelů, mají zvláštní význam pro některé skupiny spotřebitelů, nebo kde se svým zapojením do procesu spotřebitelé významně na výsledku podíleli a ovlivnili ho.

přílohy:

zavřít

01. 10. 2013 09:26