Předání cen "Spokojený zákazník"

Také v letošním roce pokračovala již tradiční akce ocenění nejlepších podnikatelů ve vybraných regionech ČR.

Také v letošním roce vyhlásilo SČS další ročník udělování cen „Spokojený zákazník“ v pěti krajích ČR. V Ústeckém kraji šlo již o 8. ročník, v dalších krajích jde o 7. ročník. V průběhu měsíce října soutěž vyvrcholila předáním cen vybraným podnikatelům ve čtyřech krajích (Jihočeském, Ústeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském). Ve všech případech převzal záštitu nad touto akcí 1. náměstek ministra pro místní rozvoj pan Jiří Vačkář a všichni krajští hejtmani, kteří také ceny podnikatelům osobně předali. V Jihočeském kraji bylo oceněno 20 podnikatelů, v Ústeckém a Jihomoravském kraji 13 podnikatelů a v Moravskoslezském kraji 12 podnikatelů. Předání cen v Karlovarském kraji se připravuje na leden 2009. Ocenění podnikatelé si ocenění své kvalitní a nadstandardní práce ze strany spotřebitelů velice váží a předaná plaketa je vítána i jako účinný propagační prvek při jejich podnikání.
Úplné seznamy oceněných firem budou stejně jako v předcházejících letech postupně zveřejněny na těchto webových stránkách.

zavřít

23. 10. 2008 00:00